Enlight36 (1).jpg

Esitys "Metsänhenki" on poikkitaiteellinen kokonaisuus ja taiteilijan soolona tehty ensiteos. Myytit ja historiamme on metsässä - se oli elämän antaja ja myös sen viejien koti. Millainen on yhteytemme metsään, ja onko metsällä yhteys itseemme? Onko ihminen menettänyt tunteen kuuluvansa luontoon, ja vaikuttaako se kykyymme peilata itseämme sen kautta? Elämästä inspiraationa on ollut yhteyden tuntu ja sen puute. Yhteyttä, jota tarvitaan empatiaan, ja empatiaa, jota kenties tarvitaan hyvyyteen. 

 Taidolla ja kärsivällisyydellä rakennettua liikesanastoa käytetään kursailematta - mutta hengittäen. 

Esitys yhdistelee tanssiakrobatiaa, fyysistä teatteria ja tasapainoilua. Tasapainoilua tulevan ja menneen välillä, tasapainoilua omien tarpeiden kanssa. Esityksessä etsitään paikkaa. Liikahdellaan kosteikolla, aukealla, rämeikössä - mutta on vain yksi liukuva pinta. Askel ikääntyy, varjot pitenevät, selkä taittaa syvään, keho muistelee. Etäisyydeltä kuin laulaen metsänhenki kuiskailee.

Autumn 2019. Ylioppilasteatteri, Helsinki

Olen ammentanut inspiraatiota sirkuksen taianomaisuudesta ja haluan luoda hetkiä, joissa aika kelluu. Dynaaminen liike, joka pysähtyy täydelliseen tasapainoon, yllättävät liiikkeen jatkumot, aaltomaisuus ja syklisyys ovat olleet suurin tekninen inspiraationi. Tavoitteenani on silmän ja havaintokyvyn haastaminen tempovaihteluilla sekä yllättävillä suunnilla. Toivon aktivoivani katsojan peilisoluja epätavanomaisilla asennoilla, notkeudella, vahvuudella sekä käsillä ja varpailla tasapainoillen.

Olen etsinyt hahmoon inspiraatiota mytologiasta: erityisesti ajatellen suomalaisen mytologian naiskuvausta. Esimerkiksi tutkitaan Mielikkiä (Mielikki, Wikipedia), ystävällistä metsänhoitajaa, sekä Huldraa, viekasta metsänhenkeä joka houkuttelee vierailijat eksyksiin. (Huldra, Wiki)

Videolla nähdään metsän lisäksi sirkustaiteilijat Ghia Lumia ja David Ullrich.

Metsässä työskentely oli osa jakamisprosessia, jossa haimme liikeinspiraatiota oksista. Myöhemmin olen käyttänyt tätä liikesanastoa myös soolotyössäni.

Fyysisenä artistina kehon ajatteleminen työkaluna on arkipäivää, mutta teoksen luomisessa olen tutkinut  kehollisuuden luonnetta myös liikkeessä olevana ja paikkaansa etsivänä minuutena. Kehomme taipuu moneen. 

Ajattelen, että kehollisuudella voimme välittää tunteita ja ajatuksia jotka on vaikeita sanallistaa tai peräti sanojen tuolla puolen. Liikkeen kautta voimme saada pääsyn esisanallisen mielemme massiiviseen valtamereen. Myös työskentelytavoillani olen yrittänyt parhaani vaalia tätä fyysisen ilmaisun ainutlaatuista piirrettä. Käytän paljon improvisaatiota ja mielikuvaharjoittelua työkaluina materiaalin luomisessa päästäkseni käsiksi jonnekin syvemmälle. Teknisen ja koreografisen työskentelyn koen jatkavan, jalostavan ja vahvistavan pulpahtaneita ajatuksia, tunteita, jotta ne saavat jaettavan muodon.  

Salo Circus Festival 2020

Lavalla nähdään allekirjoittanut, eli sirkustaiteilija Ghia, ja olen erikoistunut tanssiakrobatiaan, notkeuteen, aluekohtaiseen työskentelyyn, improvisaatioon sekä partnerointiin. 

taike_vaaka_v2_valkoinen.png
Lappi.jpg